Zoek

Kappen!!

Wanneer u de bossen inloopt op terreinen Stameren en Hoog Moersbergen vraagt u zich misschien af of dit het oefenterrein is geworden voor paintball activiteiten.

Helaas ziet u niet meer dan een voorgenomen kapingreep van terreinbeheerder Utrechts Landschap. De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk heeft bij het UL aan de bel getrokken en hierdoor zijn voorlopig de werkzaamheden stopgezet.

Voorlopig, want uit de reactie van het UL blijkt niets meer dan het gegeven dat men de moeite gaat nemen uit te leggen waarom de werkzaamheden wel tot uitvoering gaan komen. Imposante Tamme Kastanjes en Amerikaanse eiken van meer dan 100 jaar oud moeten het veld ruimen. Ze zijn niet inheems en dus niet gewenst in het natuurlijk bosbeeld. Een aantal generaties geleden zijn deze terreinen in cultuur gebracht, nut en sier verenigd in een parkachtige aanleg. Een cultuurhistorische ontwikkeling die we in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug overal om ons heen kunnen waarnemen en door de recreant hoog gewaardeerd worden. Met het uitblijven van beheeringrepen is de altijd dynamische natuur begonnen om deze terreinen terug te nemen.

Het gaat niet snel genoeg, niets in onze tijd gaat nog snel genoeg.

In al zijn wijsheid heeft de mens weer eens besloten de natuur een handje te helpen. Dat ?helpen? heeft eigenlijk nooit het resultaat dat recht doet aan het complexe evenwicht van de natuur. UL meent een ?beheerfout? uit het verleden te moeten compenseren door grootschalig in te grijpen. Dat wat in een paar eeuwen gevormd is in een paar weken ?herstellen?. De factor tijd wordt vergeten waardoor het bestaande ecosysteem abrupt opengebroken wordt. Ieder mens kan verzinnen dat hier een ecologische prijs voor betaald gaat worden. MMN zou graag zien dat de mens zich een bescheiden rol zou aanmeten als het gaat om natuur. Een cultuurhistorisch landschap door middel van een cultuuringreep terugbrengen naar een natuur die eens is geweest is in onze ogen een kapitale denkfout. Ons Nederlands landschap heeft één constante, het is altijd in beweging. Zou de exoot Tamme Kastanje (inheems in zuid Europa) in deze tijd van opwarming van de aarde nog wel een exoot zijn geweest? Waarom zou je een boom van 120 jaar wegzagen en niet gewoon laten versterven? Wat straks te doen met de Rododendrongroepen, flatgebouwen voor vogels, ook weg? Douglassparren? Grove den? Hoe ver gaan we terug? Wat was hier voor de zandverstuivingen? Is het doel een beukenbosareaal met grote grazers en voor de mens de reële kans om tijdens een wandeling door een wolf of een beer opgevreten te worden? MMN heeft naar het UL de uitnodiging gedaan met elkaar in gesprek te gaan.

MMN gaat ook graag met u in gesprek we nodigen u uit via onze Facebook pagina of website te reageren. Wij nemen uw mening en zorg mee in onze gesprekken.

Richard Zweekhorst
Voorzitter Maarn Maarsbergen Natuurlijk

Deel 2 van dit dossier leest u hier: Kappen 2 !!
 Deel 3 van dit dossier leest u hier: Kappen 3 !!

 
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »