Zoek

Kappen 2 !!

Langzaam lopen de reacties van inwoners binnen en dat is goed nieuws. Deel uw zorgen zodat wij het namens u kunnen vertalen naar de terreinbeheerders!

Wat voorlopig opvalt in de reacties is dat de bezoekers van de parken eigenlijk heel weinig weten van het hedendaags bosbeheer. In dit geval mogen de terreinbeheerders zich dit aantrekken en misschien is het wel eens goed om u verder te verdiepen in de materie voordat er krachtige uitspraken gedaan worden. Misschien moet MMN het zich aantrekken en u meer gaan informeren over hedendaags bosbeheer en landschapsontwikkeling.

De laatste ontwikkeling is wat MMN betreft zorgelijk. Met de woordvoerder van het UL zijn we overeen gekomen om onze cultuurhistorische kennis van de terreinen Hoog Moersbergen en Stameren in te brengen. Ook het UL was van mening dat een partij als MMN met kennis over natuur en cultuurhistorie in de planvorming betrokken hoort te worden. Excuses en belofte het in de toekomst anders te doen. Uitgesproken, zand erover en klaar… of…

Inmiddels heeft het UL een officiële WABO aanvraag ingediend bij onze gemeente voor de kaalkap en omvormen 60.000m2 bos naar heide op het terrein Stameren. En wij maar denken dat het UL echt interesse heeft in de cultuurhistorische kennis van MMN. We zullen bij de gemeente onze zorgen kenbaar maken voordat de vergunning verleent is. Ook zullen we verzoeken het onderwerp te agenderen in het gemeentelijk Groenberaad.

6 ha bos kaalkappen gaat niet alleen om geld, zoveel leveren de bomen niet op en daarbij is het gevoerde beheer vanuit UL op deze terrein niet strikt bosbouwkundig. De houtopbrengsten zullen misschien net voldoende zijn om de kosten te dekken. Grote machines zullen de boden verstoren, overal in de bossen is de bodem verdicht door het werken met de grote Harvesters. De bossen van beheerder Henschoten den Treek staan hier op trieste wijze model voor. Paden niet bewandelbaar en diepe sporen die de bodem voor tientallen jaren verdichten. De prijs voor omvorming naar heide. De tamme kastanjes worden gekapt omdat ze de bodem verzuren, vervolgens vormen we het terrein om naar heide. Heide groeit juist op…jawel, zure bodem!

De heide was in Nederland veelal het gevolg van een bevolkingstoename in de late middeleeuwen. De oude loofbossen gekapt als brand en bouwhout waarna er een uitgeputte bodem over bleef waarop slechts de heide kon overleven. Het trieste gevolg van menselijke verstoring van de natuur.

Achtergrond informatie is te vinden in de volgende documenten:

1000 jaar later hebben we helaas nog niets geleerd…

Richard Zweekhorst
Voorzitter Maarn Maarsbergen Natuurlijk

Deel 1 van dit dossier leest u hier: Kappen!!
Deel 3 van dit dossier leest u hier: Kappen 3 !!

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »