Zoek

Jubileumbijeenkomst voor bevriende verenigingen

Zaterdag 18 april was er een bijeenkomst voor alle bestuursleden van de verenigingen Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, Leefbaar Doorn, Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen-Rijsenburg en de Federatie Groene Heuvelrug. Onder een stralende zon waren meer dan 30 actieve bestuursleden bij elkaar op de Deel op het landgoed Anderstein in Maarsbergen.

25 jaar Maarn Maarsbergen Natuurlijk

De bijeenkomst was georganiseerd door de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. Precies een jaar geleden vierde deze vereniging haar 25 jarig bestaan. Afgelopen weekend werd aangegrepen om hierbij stil te staan met de collega-verenigingen die zich vanuit de inwoners bezighouden met het groen, de leefomgeving, de ruimtelijke ordening en de duurzame ontwikkeling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bovendien was het een goed moment om de onderlinge banden tussen de besturen verder aan te halen.

Iedereen werd welkom geheten door Geert Kappe (zie foto hierboven), voorzitter van gastheer Maarn Maarsbergen Natuurlijk. Daarna was er een korte toelichting op de historie van het landgoed Anderstein. Vervolgens lichtte Erik Somsen (zie foto hieronder) de cultuurhistorische waardenkaart van Maarn en Maarsbergen toe.

Cultuurhistorische waardenkaart

Al vanaf de ijstijd laten mensen sporen na in hun leefomgeving op de Utrechtse Heuvelrug. Dat begint met vuurplaatsen en grafheuvels, via celtic fields en marken, landgoederen, buitenplaatsen, verkeers- en spoorwegen tot golfbanen. De sporen die mensen in het landschap achterlaten noemen we 'cultuurhistorie' of bewoningsgeschiedenis. Cultuurhistorie is de combinatie van archeologie, bouwhistorie en historische geografie.

Het bijzondere aan de Utrechtse Heuvelrug is dat we letterlijk met zijn allen op een groot cultuurhistorisch archief wonen! Overal waar we een schop in de grond steken openen we dit archief. Het is niet ongebruikelijk dat bij de aanleg van een paddenpoel op één meter onder de oppervlakte ineens prehistorische grafurnen worden gevonden. Wie weet hoe hij moet kijken, ziet in de huidige bossen nog precies de afbakening van keltische akkers. Dit zijn kleine aaneensluitende akkers uit het begin van de jaartelling die gebruikt werden voor de verbouw van primitieve graansoorten.

Erik Somsen gaf een enthousiaste presentatie over de cultuurhistorische waardenkaart (de kaart is te vinden op de website www.mmnatuurlijk.nl) die door de Cultuurhistorische Commissie van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk is ontwikkeld. Hiermee nam hij iedereen mee op een reis door de tijd, vanaf de ijstijd tot nu. Van elke periode werd duidelijk gemaakt hoe Maarn en Maarsbergen zich ontwikkelden.

Dit onderzoek is samengevat in de cultuurhistorische waardenkaart van Maarn en Maarsbergen. Hierin zijn alle belangrijke cultuurhistorische kenmerken uit alle tijdvakken op één kaart samengebracht. Deze kaart leert inwoners met andere ogen naar hun leefomgeving kijken. Bovendien plaatst het moderne ruimtelijke ontwikkelingen in een historisch perspectief. Daarmee is de cultuurhistorische waardenkaart een inspiratiebron voor de bestuurders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Contact

Maar het draaide natuurlijk om het versterken van het onderlinge netwerk. Na afloop van de lezing was er daarom een borrel waarbij oude contacten werden aangehaald, gezichten aan e-mailadressen gekoppeld werden en nieuwe contacten werden gelegd. Dit leidt tot nog nauwere samenwerking en verdere uitwisseling van kennis en ervaring.

door: Theo Koster

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »