Zoek

Jan Bijleveld Poel

Op het landgoed Anderstein ligt de Jan Bijleveld Poel. Deze poel werd geopend op 22 mei 2004, zie het betreffende artikel Opening Jan Bijleveldpoel. Hieronder een paar foto's van dit prachtige plekje in Maarn.

klik op een afbeelding voor een vergroting

Op het bij de poel geplaatste informatiepanel vindt u afbeeldingen van dieren en planten die in en rond de poel voorkomen. Op het paneel vindt u de volgende teksten:

JAN BIJLEVELD POEL

Deze poel op Anderstein is vernoemd naar Jan Bijleveld. Naast zijn druk bezette baan aan de Universiteit van Utrecht als jurist en letterkundige had hij grote interesse voor de natuur en het milieu in de gemeente Maarn. Samen met andere natuurliefhebbers heeft hij de Kolken bij Maarsbergen hersteld tot leefgebied van de Kamsalamander. Deze actie heeft geleid tot de oprichting van de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk waar hij bestuurslid van was.

Planten

Oorspronkelijk lag hier een vergelijkbaar heidelandschap. Deze poel is afgegraven tot het oorspronkelijke zand. Juist op zo'n schrale en vochtige bodem komen planten die zich thuis voelen op een drassige heide. Waar het nat is kan dopheide groeien. Op droge plaatsen kan zich struikheide en brem vestigen.

Dieren

De poel trekt amfibiën, reptielen en insecten aan. Juist deze diersoorten zijn afhankelijk van schoon water om hun eieren te leggen en voedsel te vinden. De aanwezigheid van andere poelen en sloten vergroot het leefgebied van deze dieren.

Water

U staat hier aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. In deze nieuw gegraven poel komt zeer schoon grondwater (kwelwater) van de Heuvelrug naar boven. Bij veel regen stroomt het water over in de ringsloot. Zo blijft het water in de poel heel zuiver en zeer geschikt voor bijzondere planten.

Beheer

Het beheer is er op gericht om het water open en voedselarm te houden. De oorspronkelijke planten verdwijnen als het dichtgroeit. Ook kunnen amfibiën en insecten zich dan moeilijk handhaven. De natuur op particulier landgoed Anderstein krijgt zoveel mogelijk de ruimte. Om het open te houden wordt er af en toe gesnoeid en geschoond.

Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk

De vereniging reageert op alle plannen die van invloed zijn op de natuur en het landschap binnen de gemeente Maarn zoals bestemmingsplannen, natuurvisies of kapvergunningen. Daarnaast organiseert zij activiteiten als lezingen, excursies, schoonmaakacties en landschapsbeheer. Ook voor kinderen zijn er speciale programma's. Informatie over deelname of lidmaatschap is te verkrijgen bij de vereniging en de gemeente.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »