Zoek

Gezocht: de e-mail adressen van onze leden!

In ons ledenbestand blijken wij over de e-mailadressen van slechts 30% van onze leden te beschikken. Kortgeleden hebben wij de leden via een e-mail op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van de behandeling van de bezwaarschriften, die Maarn-Maarsbergen Natuurlijk heeft ingediend tegen de kap van een aantal bomen in onze dorpen.

Omdat het te kort dag was om alle leden via De Modderkoning op de hoogte te brengen en we niet weten of iedereen onze website regelmatig bekijkt, hebben we besloten deze mail te versturen. We hebben vervolgens gemerkt aan het aantal belangstellenden bij de zitting van de bezwarencommissie én aan de afmeldingen via de mail, dat (een deel van) u het op prijs stelt geïnformeerd te worden via deze weg. Wij willen in de toekomst vaker berichten via e-mail aan onze leden sturen. Het gaat dan om herinneringen aan lezingen en excursies of om onderwerpen die spelen, of gaan spelen, vóór het verschijnen van de eerstvolgende Modderkoning.

Daarom vraag ik u om, als u kortgeleden geen bericht van ons heeft ontvangen, mij een e-mailtje te sturen: excursies@mmnatuurlijk.nl met uw naam en adres, dan kunnen we u voortaan op de hoogte houden. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden en niet aan derden verstrekt. U kunt zich natuurlijk altijd afmelden voor verdere ontvangst.

door: Michiel Keizer

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »