Zoek

Dorpsplan 2.0 – De ondertunneling bij Maarsbergen in relatie tot MMN

Dat er een oplossing moet komen voor de problemen met de N226 in Maarsbergen is al een aantal jaren duidelijk.
Het grote obstakel blijft de spoorwegovergang en de enige oplossing hiervoor blijft tot op heden om deze ongelijkvloers te maken.

Naast het veiligstellen van de naastgelegen Kolken met haar natuurwaarden heeft MMN een paar belangrijke aspecten die minder bescherming genieten.

Het Dorpsplan, waarbij er een tunnelbak op de plaats van de huidige N226 wordt gemaakt was voor MMN vooral lastig in relatie tot het verdwijnen van de eiken bij de Grote Bloemheuvel en rode beuken voor de kerk. Niet onbelangrijk is dat het plan een aantal rijksmonument ontkoppeld. Het is hierdoor vooral een ruimtelijk aanslag op de cultuurhistorische waarden.

De Westvariant, is eigenlijk een logische gevolg op het Dorpsplan. De uitvoering van het Dorpsplan vraagt om een tijdelijke oplossing van de verkeersstroom op de N226. Hiervoor is een tijdelijke route om de west ontwikkeld en de vraag rees waarom dit niet de permanente route zou kunnen worden. Voor MMN betekent dit een grote aanslag op de EHS. Voordeel is dat de verkeersstroom een deel van de emissie naar buiten verplaatst, hoewel de afstanden zo minimaal zijn dat de milieueffecten wellicht marginaal zullen zijn.

MMN heeft zitting genomen in de klankbordgroep met het standpunt; ‘We steunen de keus van Maarsbergen’. Omdat we in onze verenigingsdoelstelling altijd verliezen, zowel in onze doelstelling cultuurhistorie als in onze doelstelling natuur.

Kan het dan echt niet anders?
Ja, het kan anders. De Bos / Beek optie is niet ter tafel gekomen omdat het plangebied door de provincie, gemeente en Prorail, klein is gehouden. Dit was een bewuste keuze en binnen deze scoop is de klankbordgroep gevraagd mee te denken.
Uiteindelijk was er behoorlijk wat verdeeldheid in de klankbordgroep en ook intern in het MMN bestuur hierover.
Want wat prefereren we nu? Cultuurhistorie of natuur.
Wat is de aanslag op het landschap?
Dit heeft met persoonlijke waardering te maken.

OSMM, VBMM en MMN hebben de handen ineen geslagen. Als we iets groter kijken dan kunnen de benzinepompen verplaatst worden. Er ontstaat ruimte voor een Bos / Beek variant met overkapping.
De aanslag op de EHS is minder en de cultuurhistorie wint. Het verkeer gaat niet door Maarsbergen maar onder Maarsbergen door. Een gedoogsituatie met Bakker Bos wordt opgelost en de benzinepompen verdwijnen uit de woonkern.
Sterker nog,  er is voor dit plan een breed draagvlak te vinden.
Alle neuzen zullen nooit dezelfde kant op staan. MMN gaat samen met haar collega verenigingen voor dit plan.

Hieronder de tekening die we gezamenlijk voorleggen aan alle betrokkenen.

Natuurlijk gaat het over meer en is dit schijven beknopt. Dit is voor MMN de hoofdzaak en de moeite waard om voor te knokken.

In een brief aan de inwoners van Maarsbergen leest u meer informatie: Aan de inwoners van Maarsbergen
 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »