Zoek

Dorpsparticipatie Toekomstvisie gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is bezig met het opstellen van een Toekomstvisie. Daarin moet de vraag beantwoord worden ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’.
In dat kader vindt er ook een participatietraject met de afzonderlijke dorpen plaats. Tijdens deze dorpsgerichte participatie staat de volgende vraag centraal: “Wat is ervoor nodig om uw dorp ook in de toekomst vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?”.

Begin april (waarschijnlijk 8 april) zal er over deze vraag een digitaal online dorpsgesprek plaatsvinden voor Maarn en Maarsbergen.
Tijdens dit dorpsgesprek kunnen inwoners hun inbreng leveren en ook organisaties en verenigingen zoals Maarn Maarsbergen Natuurlijk.

Het bestuur van MMN wil graag op woensdag 31 maart om 19.30 uur met een aantal geïnteresseerde leden online overleggen wat belangrijk is om in te brengen tijdens dit online dorpsgesprek van begin april vanuit een vereniging als Maarn Maarsbergen Natuurlijk.  
Indien u met ons mee wilt denken, stuurt u dan een mailtje naar secretaris@mmnatuurlijk.nl . U ontvangt dan tijdig een link voor een online Zoom-meeting.  

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »