Zoek

Deelname van MMN aan NatuurWijs

De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk neemt deel aan het programma Natuurwijs in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor de scholen gelegen in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug wordt in het schooljaar 2011-2012 een programma aangeboden vanuit NatuurWijs waaraan MMN deelneemt.

NatuurWijs (zie hier de website) is een samenwerkingsverband tussen het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit van Utrecht. Aan de ontwikkeling hebben tevens het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de PABO Theo Thijssen te Utrecht bijgedragen. Vanaf 2009 zijn Staatsbosbeheer en NatuurCollege samen verder gegaan met het uitvoeren en uitbreiden van NatuurWijs. NatuurWijs wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Regeling Draagvlak voor de Natuur van het ministerie van ELI. In 2011 werd NatuurWijs een zelfstandige stichting.

Het doel is kinderen zelf kennis te laten maken met de natuur en hen de verbondenheid met de natuur te laten ervaren. Op lange termijn wil NatuurWijs zo een basis leggen voor een duurzame samenleving. Als kinderen nu ervaren wat de natuur voor hen betekent zullen ze later bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Om dit doel te bereiken doen kinderen gedurende 3 buitendagen afwisselende, speelse activiteiten, waarin zij:

  • Basiskennis opdoen over de natuur en over de relatie tussen mens en natuur ('hoofd').
  • De verbondenheid tussen mensen en natuur zelf beleven en zich verwonderen ('hart').
  • Vaardigheden en handelingspraktijken opdoen gericht op het verblijven en spelen in en zorgen voor de natuur ('handen').

De componenten 'hoofd, hart en handen' komen in elke activiteit terug.

Dit voorjaar zijn de basisscholen benaderd en hebben de scholen de Ladder en de Mersseberch aangegeven mee te willen doen met de kinderen van groep 6. Vanuit Maarn-Maarsbergen Natuurlijk zullen Marie van Rhenen en Coosje Bakker de natuurwijzers zijn, belast met de begeleiding vanuit NatuurWijs.

Lees hier het verslag: Zeer geslaagde eerste buitendag Natuurwijs op

door: Coosje Bakker

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »