Zoek

Brief aan Provinciale Staten: Voorstel aanpassen PS-agenda onderwerp Maarsbergen

Geachte leden van Provinciale Staten,

Aanstaande maandag staat in uw vergadering van Provinciale Staten het voorstel voor ondertunneling van de spoorkruising in Maarsbergen op de agenda. In de afgelopen periode zijn er veel brieven, telefoontjes en e-mails ontvangen en in de voorbereiding richting het debat en het besluit van aanstaande maandag is veel onrust en commotie ontstaan. 

Er zijn van meerdere kanten vragen gesteld om de BosBeek-variant door te rekenen volgens dezelfde methodiek die wij hebben gebruikt voor de Westvariant. Derhalve willen wij u als college voorstellen om het onderwerp van de agenda van aanstaande maandag af te voeren, zodat wij u in deze informatiebehoefte kunnen faciliteren.

Wij zullen het ontwerp uitwerken volgens dezelfde methodiek als de Westvariant zodat de varianten voor u op dezelfde wijze vergelijkbaar zijn. Dit voorstel sluit aan bij het verzoek dat u heeft gekregen van een aantal fracties van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Wij doen u dit voorstel om ervoor te zorgen dat er op een goede manier een besluit over de drie varianten genomen kan worden, dat uiteindelijk het beste is voor het dorp en haar bewoners. De bewoners van Maarsbergen verdienen een besluit dat is gebaseerd op maximaal draagvlak.


Hoogachtend,

Voorzitter,
Secretaris,
 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »