Zoek

Bomenbeleid in Maarn en Maarsbergen – Tussen hoop en vrees

Misschien heeft u het desbetreffende artikel in De Kaap gelezen. Wij maken ons grote zorgen over het gemeentelijk beleid op het gebied van de kapvergunningen.

Inmiddels zijn er op dit punt al heel wat bezwaren van MMN richting de gemeente gegaan. Maar waar gaat het nu eigenlijk om. In de Kaap van 30 juni 2011 was te lezen:

Een reguliere omgevingsvergunning wordt aangevraagd door de gemeente – 'Maarn en Maarsbergen, Het vellen van diverse bomen op diverse locaties, eigendom gemeente (11.WBO713).'

Heeft u wel eens een kapaanvraag ingediend als burger voor het vellen van een boompje? Dat kostte heel wat papierwerk. Op de hierboven aangegeven manier publiceert onze gemeente – in vakantietijd – het vellen van 24 bomen waarvan 13 bomen met een stamdiameter van 50-100 cm en 6 bomen met een stamdiameter boven de 100 cm!

In gesprekken met de gemeente over het baggeren van de vijvers in de Driesprong kwam dit zijdelings ter sprake. In de week daarna besloot ik een afspraak te maken met de desbetreffende ambtenaar. Daarna zijn Michiel en ik op vrijdag 8 juli samen met de betrokken ambtenaar een paar locaties gaan bekijken. Een boom is in 2011 een 'product', een product dat beoordeeld wordt door de verzekeringswereld. Als je in een gemeente woont met een ambtenaar met stalen zenuwen, dan zie je nog veel oude bomen. Woon je in een gemeente waar het woord 'kosten' vaak valt, dan wordt er nogal eens gezocht naar een legitieme reden om bomen te kappen. En dan zie je helaas veel oude bomen verdwijnen! Jammer genoeg voor Maarn en Maarsbergen vallen wij vooralsnog in de tweede categorie.

Het klopt allemaal, juridisch is er geen speld tussen te krijgen. De verzekering bepaalt feitelijk voor een groot deel de groene ruimte in onze dorpen. Bezwaar aantekenen maakt weinig kans. Zoals altijd is er echter een grote 'maar' … De gemeente legt zichzelf hierbij géén herplantplicht op. Dit is te duur volgens eigen zeggen. Met de bouw van het gemeentekantoor en mijn jaarlijkse bijdrage aan de OZB had ik echt de indruk dat er toch ruim voldoende geld in onze gemeente voorhanden is. Maar goed, dat is weer een heel andere discussie.

Terug naar uzelf als burger die een kapvergunning aanvraagt. Op bladzijde twee van deze aanvraag wordt de vraag gesteld of u voldoende spaargeld heeft gereserveerd om de boom die u gaat vellen ook weer te herplanten. Stel nu het volgende. U geeft aan dat u net een prestigieus bouwplan wilt gaan realiseren met een kapitale inrichting en dat u om die reden geen € 100.- meer kunt vrijmaken om voor de oude boom een nieuwe te planten. Maar om uw goede wil te tonen belooft u volgend jaar bij uw vrouw het verzoek in te dienen om het bewuste bedrag te reserveren van het vakantiegeld. Denk nu niet dat de hitte naar het hoofd van deze voorzitter is gestegen, maar dit is wél wat er momenteel zo ongeveer gebeurt in onze gemeente. Men kapt om zoveel mogelijk risico’s te mijden en herplant niets, een totaal visieloos beleid dus.

Onlangs heb ik het nog aan wethouder Verhoef voorgehouden: 'Als u de waarde van de dorpskernen wilt behouden, heeft u dan enig idee wat die waarden zijn? En is daar een inventarisatie van? En wordt dit omgezet in het gemeentelijk groenbeleidsplan?' Er kwamen geen heldere antwoorden. Zoals het er nu uitziet heeft men werkelijk geen idee hoe een bomenbeleid met visie ontwikkeld zou moeten worden. Maar … proactief als we zijn hebben we toch onze hulp aangeboden om dit beleid te helpen vormgeven.

In De Kaap van 07 juni 2011 wordt wederom een reguliere omgevingsvergunning aangevraagd door de gemeente – 'Maarn Raadhuislaan en Tuindorpweg. Het vellen van 36 bomen voor het bouwrijp maken van het centrumplan eigendom gemeente …' Daar gáán we weer, nu in het veelbesproken centrumplan. Omstreeks 1950 was hier nog heide! Dat is nog steeds zichtbaar omdat er nog een aantal oude grove dennen staan. Waarom kunnen deze bomen nu niet als uitgangspunt dienen? Ook nog een prachtige hint naar de historie van deze plek.

Wordt er door de gemeente geen bezwaar gemaakt omdat stomweg onbekend is om welke bomen het hier gaat? En is dat fair ten opzichte van de ondernemers en andere betrokkenen die deze bomen graag zien verdwijnen? Ik besluit de proef op de som te nemen. Eerst even langs de locaties gegaan van een aantal bomen die deze keer weg moeten voor een grondige inspectie. Waar iemand thuis was heb ik even aangebeld om te vragen naar de reden, wel zo netjes.
Een kleine greep uit de reacties:

  • Maarsbergen, een kop uit een grove den, absoluut geen reden voor kap.
  • Een bewoner die helemaal niet weet dat er een vergunning voor haar boom is aangevraagd!
  • In de Fazantenlaan een wezenlijk verschil in waardering van een kapaanvraag.
  •  Vellen van oude bomen langs de Engweg in Maarsbergen.

Bij alle bomen was een kanttekening te plaatsen maar de meeste werden door de gemeente aangevraagd. De motivatie volgens de ambtenaar: 'We halen ze nu al weg omdat dit in de toekomst toch wel nodig zal zijn'. Ja, zó raak je je bomen wel kwijt! Vervolgens maakte ik een tijdrovende gang naar het verouderde en veel te kleine gemeentehuis in Doorn, waar ik de kapaanvragen wilde inzien. Helaas blijken de betreffende stukken er niet te liggen (?) Helaas moet ik na een uur weer onverrichter zaken terug naar mijn werk. Gelukkig zijn de stukken diezelfde middag nog af te halen aan de balie. Jammer dat het dan toch weer niet compleet is omdat er een beschikking mist, het belangrijkste deel van de beoordeling. Gelukkig kan dit na twee telefoontjes de dag erna nog even toegezonden worden. En ik maar denken dat het samenvoegen van de gemeenten de dienstverlening en kwaliteit naar een hoger nivo zou tillen!

Ik vrees dat dit niet de eerste keer zal zijn dat door MMN een aantal bezwaren geschreven zal worden. Ik vrees ook dat ik iemand zoek die voor MMN deze aanvragen voor het bestuur wil gaan volgen in De Kaap en de stukken op het gemeentehuis wil ophalen. Ik hoop dat een echt bomenmens zich hiervoor zal gaan aanmelden, het vraagt maar een uurtje per week … Aanmeldingen van 'echte bomenmensen' graag per omgaande naar onze voorzitter (voorzitter@mmnatuurlijk.nl)!

door: Richard Zweekhorst

Vellen van oude bomen langs de Engweg in Maarsbergen.
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »