Zoek

Bagger!

Communicatie, daarmee gaat het eigenlijk bijna altijd fout. Bij de planning van de baggerwerkzaamheden in de vijvers van de de Driesprong is dat ook weer het geval.

Soms worden we er niet goed van, afspraken maken over het maairegime, inzaaien van bloemenmengsels die een specifiek maaibeheer vragen. Als burgers verwachten we dat onze gemeente de kennis en visie heeft dergelijk beheer voor de lange termijn in een beheerplan te kunnen verankeren. Niets blijkt echter minder waar. Dus contact met de gemeente gezocht en ziedaar, na tweemaal bellen was het raak en had ik contact met Jan Winter.

Het maaibeheer was aangepast omdat men in het najaar van plan is te gaan baggeren in de Driesprong. 'Weten de bewoners dit wel?' was mijn retourvraag. Al snel waren Bertjan Sneller, Geert Kappe en Willemijn Cappetti benaderd en kwam er een afspraak op locatie.

Het verhaal van de gemeente blijkt tóch goed te zijn. Er is behoorlijk zicht op wat er speelt en de ingreep wordt vakkundig onderbouwd. Er is besloten een informatiebrief op te stellen waarmee de gemeente de bewoners in eerste instantie informeert over de plannen. Daarnaast wordt er een informatieavond gepland om vragen en zienswijzen te beantwoorden. Als MMN werken wij hier graag aan mee en Bertjan Sneller helpt hierbij om het contact namens de bewoners te stroomlijnen. Dat wil niet zeggen dat MMN of Bertjan deze kar gaat trekken, die taak is primair voor de gemeente. Wat we wel doen is meedenken met de gemeente en straks met de bewoners. Onze kennis onafhankelijk ter beschikking stellen van iedereen.

Een eerste opzet van de informatiebrief van de gemeente naar de bewoners bleek helaas een erg opportunistisch verhaal te zijn. Maar het belangrijkste is dat we intussen op een proactieve wijze met elkaar in gesprek zijn. Aftasten, grenzen aangeven en elkaar leren kennen.

Na vele weken wachten waren we het zat, hebben een mail naar de gemeente verzonden, met een korte en krachtige inhoud: of jullie regelen nog deze week de definitieve brief of MMN gaat de bewoners zelf informeren. Inmiddels is er een brief gezonden aan de bewoners, maar zonder inspraak van onze kant. Alles waar wij voor waarschuwden gaat nu toch weer gebeuren, eerst gaat de afdeling Weg- en Waterbouw de mensen aanschrijven, hierna volgt mogelijk nog een actie van de dienst Groen … om grijze haren van te krijgen! Met het uitkomen van deze Modderkoning is er veel gaande rond de vijvers. We zitten er bovenop! En wie weet … onder jaren van bagger kunnen mooie dingen tevoorschijn komen!

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »