Zoek

Andersteinweg

Het was allemaal al in kannen en kruiken. De Andersteinweg (de weg die de golfbaan doorsnijdt) zou worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg was oorspronkelijk slechts bedoeld voor het toegankelijk maken van de aanliggende woningen, maar is inmiddels uitgegroeid tot sluipweg.

Natuurlijk is het aan een deel van de gebruikers zelf te wijten dat de afsluiting ter sprake komt; de snelheden op het smalle stukje weg lopen nog steeds de spuigaten uit. Hoewel het gevaar zich in eerste instantie richtte op de overstekende golfliefhebber, is de situatie voor fietsers nog veel gevaarlijker, om over het gevaar voor de vele ruiters nog maar te zwijgen.

Afsluiting en weer openstelling

Dus de gemeenteraad en het college hadden besloten, met advies van het Verkeersberaad, de afsluiting te bekrachtigen. Waarna dit na het verstrijken van de wettelijke beroepstermijn onherroepelijk werd … althans dat mag men aannemen. Niets blijkt in deze gemeenteraad minder waar. Uitgerekend onze collega's van VBMM dienden het verzoek in om de weg open te houden, opdat er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aan de ondertunneling in de toekomst een alternatief voor handen zou blijven. Waarna de raad en het college het besluit nemen de afsluiting te herroepen. Het was ook waarschijnlijk te eenvoudig geweest om tijdens de werkzaamheden het verbod tijdelijk op te heffen !?

De hoorzitting

Dus daar zitten we dan, de voorzitter CHC, de voorzitter MMN, landgoedeigenaar Hein van Beuningen en zijn terreinmeester, gezamenlijk in een hoorzitting tegen het collegebesluit. Nadat de geschiedenis van het landgoed, de besluitvorming rondom het eerder genomen besluit, de rol van de ecologische zone en de inbreng van het Verkeersberaad de revue zijn gepasseerd, is het tijd om de visie van de gemeente te horen. Of het een toeval is of dat het regel is – het doet eigenlijk niet meer ter zake – de dossierkennis van de vertegenwoordiger van het college is weer beschamend en voelt als een schoffering voor de zittende commissie en de bezwaarmakers. Wat de uitspraak ook moge worden, het is een verspilling van energie. Het heeft alles te maken met zorgvuldigheid en het schijnbaar achteloos nemen van beslissingen door de raad en het college. Het heeft alles te maken met gebrek aan inzicht in de gevolgen wanneer een voorstel wordt aangenomen. Voorlopig wachten we op de uitspraak en kan de wens om een tijdelijke openstelling te waarborgen wel eens een heel naar staartje krijgen.

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »