Zoek

Andersteinweg niet afgesloten

In de laatste Modderkoning was te lezen dat MMN een bezwaar heeft ingediend tegen het besluit van de raad om de Andersteinweg toch niet af te sluiten voor doorgaand verkeer.
De commissie bezwaarschriften heeft ons en de andere bezwaarmakers in het gelijk gesteld.

Helaas oordeelde de raad dat zij het advies van de commissie niet overnemen en de Andersteinweg open blijft voor doorgaand verkeer. "… MMN (die groene rakkers…) is het vooral te doen om de natuurwaarden in het aangrenzend gebied en de ecologische hoofdstructuur want; Waarom heel veel gemeenschapsgeld uitgeven om speciaal biotoop te realiseren voor natuurwaarden als je vervolgens deze dieren weer dood laat rijden? Het heeft alles te maken met visie en duidelijke beleidskeuzes maken…."
Lees en oordeel zelf als in dit interview alle belangenverenigingen hun woordje doen…

Andersteinweg: moeilijk neuzen tellen  (bron:Hillridge.nl)

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »