Zoek

Afscheid van Thijs Meinders

Thijs Meinders trad op 29-1-2009 toe tot de CHC als gewoon lid. Op 15-4-2010 was de laatste vergadering onder voorzitterschap van Henk van den Beld, hier begon het voorzitterschap van Thijs. 

Hij had toen tien vergaderingen als lid van de CHC meegedraaid, waarvan sommige op de Brink. We zagen in hem onze nieuwe voorzitter. Hij stribbelde in het begin wat tegen, maar na een dringend beroep op hem gedaan door onze nestor Rien Pater ging hij acoord als interim voorzitter voor een jaar. Op 20-4-2010 was het afscheidsdiner voor Henk van den Beld op de Brink en op 8-7-2010 speelt Thijs voor de eerste maal zijn rol als voorzitter.

Zijn 37-ste vergadering op 3-9-2015 was de laatste, zoals vrijwel altijd weer op de Brink. Een unieke vergaderplek met als voorbeeldige gastvrouw Anne. Thijs is iets meer dan 5 jaar voorzitter geweest. Hij was tegelijkertijd ook vicevoorzitter van MMN en verdedigde daar onze belangen en speelde een belangrijke en actieve rol. Als interim voorzitter hielp hij ook de FGH uit de brand. Verder was hij actief in de nodige commissies.

Thijs was een groot diplomaat, organisator en netwerker die heel goed kon luisteren en op minzame en humoristische, maar vasthoudende wijze onderhandelde. Onze vergaderingen werden op het oog losjes en op zeer plezierige maar toch efficiente wijze door Thijs geleid en meestal waren we vóór tien uur klaar. Om daarna onder het genot van een drankje nog wat bij te praten. Opvallend waren de smetteloze en stijlvolle maatcostuums waarin hij bij officiële gelegenheden toespraken hield.
Onder zijn leiding heeft de CHC vele activiteiten ontplooid. Bij onze lezingen hield hij vrijwel altijd een korte inleiding en afsluiting. Ook bij de realisatie van het oorlogsmonument op de Pol en de plaatsing van de historische wegwijzers was hij actief betrokken. Maar vooral bij de planning, organisatie en uitvoering van niet minder dan vier open monumentendagen in 2010, 2011, 2012 en 2014 kon de CHC de organisatorische en communicatieve talenten van Thijs (met zijn maatje Marjolein Copier!) uitstekend gebruiken! Met name de open monumentendag op Landgoed Maarsbergen en boerderij  Cruyvoort in 2012 was een hoogtepunt.

De laatste vergadering met Thijs was op 3-9-2015. Op initiatief van Anne kwamen we wat eerder bijeen voor een aperatief en een eenvoudige maar smaakvolle maaltijd. Met ons was ook de beoogde nieuwe voorzitter Bertjan Sneller aanwezig. Na de vergadering hield Rien Pater een gloedvolle toespraak en werd aan Thijs en Anne een presentje overhandigd. Zie de bovenstaande foto waarop Anne en Thijs aan de grote vergadertafel, links op de achtergrond Bertjan Sneller. Wij wensen Thijs en Anne alle goeds toe in hun nieuwe woonplaats in Drenthe.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »