Zoek

Aan het woord: de heer G. Kappe

(Uit een recente nieuwsbrief van Rijkswaterstaat)

In iedere nieuwsbrief laat Rijkswaterstaat iemand aan het woord die van buiten onze organisatie betrokken is bij de wegverbreding van de A12. Deze week Geert Kappe, voorzitter van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN).

Al 25 jaar zet deze vereniging zich in voor behoud en uitbreiding van de natuur, zoals het knotten van bomen, overzetten van padden of terugdringen van zwerfvuil. Maar uiteraard bemoeit de vereniging zich ook met grote ruimtelijke werken zoals de verbreding van de A12 en de ondertunneling van het spoor.

Geert Kappe vertelt hierover: "Wij hebben ons jarenlang ingezet voor de variant HSL-oost, waarbij de weg en het spoor onder de grond door zouden gaan in plaats van dwars door onze dorpskern heen. Helaas is dat niet gelukt. Evenals de optie om een rondweg ten oosten van Maarsbergen te leggen in plaats van dwars door Maarsbergen heen. Die optie heeft het ook niet gehaald."

Samen met de Bewonersvereniging Maarn Maarsbergen wordt ook veel aandacht besteed aan de gevolgen van de wegverbreding op het gebied van geluid en lucht. "We betreuren het dat er geen specifiek luchtonderzoek is gedaan voor onze omgeving. We weten dat het niet verplicht is nu het project Utrecht-Veenendaal is ondergebracht in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), maar hierdoor is het voor ons onduidelijk hoe de luchtkwaliteit zich zal ontwikkelen na de verbreding van de weg".

Succes

Gelukkig heeft de vereniging ook succes geboekt met haar inspanningen. "We hebben sterk aangedrongen op één aanbesteding aan de markt van de trajecten Utrecht-Maarsbergen en Maarsbergen-Veenendaal. Door de werkzaamheden aan deze trajecten in dezelfde periode uit te voeren, voorkomen we dat de fileproblemen zich verplaatsen van Bunnik naar Maarsbergen".

Op de vraag of hij nog wensen heeft ten aanzien van dit project geeft hij een volmondig ja. "Ik hoop dat we het voor elkaar gaan krijgen dat er ook een integrale uitvoering van de weg en het spoor bij Maarsbergen komt. We praten daarover met Prorail, maar zij zitten nog midden in allemaal procedures. Ook is het nodig dat er een geluidsscherm in Maarsbergen wordt aangelegd".

De heer Kappe heeft een goed gevoel over de samenwerking met Rijkswaterstaat. "Ondanks dat we het niet altijd eens zijn, is er wel goed contact met de mensen van Rijkswaterstaat. De medewerkers van dit project zijn altijd bereid om met ons in overleg te treden".

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »