Zoek

Voorjaarswandeling door de Eempolder (23-03-2003)

"Op zoek naar weidevogels"
(met Willemijn Cappetti en Kees van Lambalgen)

Op zaterdag 23 maart 2002 werd een bezoek gebracht aan de Eempolder bij Nijkerk. De opkomst was goed. Negentien enthousiaste mensen togen om een uur of negen – bij mooi weer – richting Arkemheen. De auto’s werden geparkeerd nabij het stoomgemaal "Hertog Rijnout", dat tevens bezoekerscentrum is. Willemijn wist ons bij aankomst al snel te attenderen op de smeerwortel, de kleine veldkers, die steeds meer voorkomt, en op andere planten en bloemen, die door het vroege voorjaar, zich al lieten zien, zoals de paardebloem, de dovenetel, het madeliefje, de lisdodde en de zuring. En ongetwijfeld zal zij nog veel meer hebben gezien.

Kees de faunaspecialist, beperkte zich niet alleen tot de vogels, waarvan hij er vele bij naam kent. Amper gestart zag hij een wezel en later een muskusrat. Veel vogels heb ik gezien en vaak heel mooi gezien door de telescopen van Ab en Cor. De oogst was niet gering. Zo maar een opsomming van hetgeen er zat, liep of vloog: lepelaar rietgors, bergeend, tafeleend, wilde eend, brilduiker, grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans, knobbelzwaan, veldleeuwerik, grutto, kievit, torenvalk, buizerd, fuut, mus, spreeuw, kwikstaart, houtduif, holeduif, reiger, tureluur. En ook hier zal hij – net als Marco – weer veel meer hebben gezien.
Al met al een geslaagde ochtend en de moeite waard om er vaker naar toe te gaan. Dit kan uiteraard ook individueel en op eigen gelegenheid. De rondwandeling is ongeveer negen kilometer, maar voor wie dit te lang is kan de afstand ook per fiets of auto worden afgelegd. Overigens kan er op bijna iedere willekeurige plaats worden gestopt en gekeerd.
Willemijn en Kees nogmaals bedankt voor het gebodene.

 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »