Zoek

Lezing over Geomorfologie (3-11-2010)

Mede dankzij de dames Breedveld en Cappetti zijn wij in contact gekomen met de geomorfoloog dr. H. A. Visscher uit Dordrecht. Op 3 november 2010 kwam de heer Visscher naar de Maarnse Bibliotheek om een interessante uiteenzetting te verzorgen over zijn vakgebied. En dat er over de Geomorfologie veel te vertellen is, bewees die bijeenkomst.

Aan de hand van vele kleurendia's, die door zijn dochter Mevr. M. Visscher uit Maarn handig door het apparaat werden geleid, werd het verhaal aan de bezoekers verteld. Na de start in de Ardennen kwamen we alras in Nederland terecht. Met name de Utrechtse Heuvelrug is gedetailleerd in beeld gebracht.

Op boeiende wijze werd aan het aanwezige publiek duidelijk gemaakt hoe onder invloed van weer, wind, water en vooral het ijs gedurende de ijstijden dit landschap gevormd werd. Opmerkelijk was de grote kennis die de spreker in de loop der jaren, als een van de weinigen in dit vakgebied, heeft opgebouwd over het ontstaan en duiden van kleinschalige elementen en verschijnselen in het landschap. Ook maakte hij het publiek duidelijk hoe bijzonder, ja zelfs in vele opzichten uniek, het landschap van de Utrechtse Heuvelrug eigenlijk is. Over de hele wereld zijn er maar enkele andere voorbeelden van te vinden.

Het betreffende landschap is helaas net niet uniek genoeg om tot het werelderfgoed te gaan behoren, maar een aanwijzing tot 'Geomorfologisch Park' zou volgens de spreker zeker terecht zijn. Op de foto zien we geheel links dr. Visser in gesprek met Gonda Laporte. In De Modderkoning jaargang 27, nummer 3 van augustus 2010 is nog het een en ander over dr. Visscher en zijn vakgebied na te lezen. Voor diegenen die deze informatieve uiteenzetting hebben gemist is er een herkansing. In het voorjaar van 2011 komt er nog een korte informatiebijeenkomst, gevolgd door een excursie door het landschap onder leiding van dr. Visscher. Let op de aankondiging in De Modderkoning en op de website. Over de Utrechtse Heuvelrug zijn al vele Geopad boekjes van de hand van dr. Visscher verschenen. In ieder van deze boekjes wordt een geomorfologisch interessante wandelrouteroute over een deel van de Utrechtse Heuvelrug beschreven. Ze waren tijdens de lezing in te zien en konden tegen kostprijs door de aanwezigen worden aangeschaft. Al met al hartelijke dank aan de openbare bibliotheek voor de gastvrijheid.

We hebben dr. Visscher en zijn dochter meteen maar het lidmaatschap van MMN voor 2011 aangeboden!

Degenen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen kunnen een bezoek brengen aan het Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum 'Telluris'. Dit bevindt zich aan de Reeweg Oost 145, 3312CN te Dordrecht. Geopend iedere zaterdag 14.00-17.00 uur en op afspraak, telefoon 078-6147476. De toegang is gratis en dr. Visscher kan desgevraagd een rondleiding verzorgen. Voorts zijn er een 100-tal informatieve boekjes genaamd 'Op Geopad' in A5 formaat tegen een geringe prijs verkrijgbaar.

door: Erdie Burema

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »