Zoek

Lezing over de Geschiedenis van Maarn en Maarsbergen (24-01-2008)

Donderdagavond 24 januari waren er voor ons drie activiteiten in de agenda waar wij aan deel wilden nemen. Er moest dus een keuze gemaakt worden. Donderdag is onze vaste volleybalavond maar de gezamenlijke kerken hadden een belangrijke avond gepland en dan was er ook Kees van Lambalgen die zou vertellen over de historie en ontwikkeling van Maarn/Maarsbergen. We kozen voor de laatste optie en we hebben er geen moment spijt van gehad.

Kees verhaalde aan de hand van zo’n 180 foto’s en plattegronden hoe van af de oudheid de omgeving van Maarn/Maarsbergen is gevormd en hoe de activiteiten van de mens hier sporen hebben achtergelaten. De 180 opnamen ondersteunden fantastisch het verhaal van Kees en uit de reacties van het publiek kon je opmaken dat deze bij velen herkenning opriepen.

Landontginning, de eerste boerderijen, de zandafgraving en de daarmee samenhangende infrastructuur voor de spoorwegarbeiders, alles wat Maarn/Maarsbergen betreft is hierbij aan bod gekomen, met daarbij een specifieke focus op de uitgeoefende invloed op het landschappelijk schoon. De bosopstand, de houtwallen, de hei, de ontginningen, de ontwikkeling van paden en wegen, alles passeerde de revue op een voor een ieder heel instructieve en aantrekkelijke manier. Op het gebied van natuurbeheer sprak Kees zijn zorgen uit over het feit dat er in Maarn ook aandacht moet zijn voor vervanging van bomen door nieuwe aanplant, omdat anders het gevaar aanwezig is dat bv. de vele dennen in de leeftijd van zo’n 80 a 90 jaar, gelijktijdig zullen afsterven zonder dat er goede opvolging is.

De verzamelde foto’s gaven een goed beeld hoe het lint van de eerste keuterboerderijtjes zich gevormd heeft op een plooiing in de heuvelrug. Deze plooi is ook vandaag aan de dag nog duidelijk waarneembaar. Jammer genoeg zijn deze boerderijen nagenoeg verdwenen. Ook de ontwikkeling in de bebouwing van Maarn, zoals het Tuindorp, het station, de invloed van de A12 en de ontwikkeling van de wijk de Driesprong, werd met duidelijke foto’s weergegeven. Toen we later weer eens door onze omgeving fietsten bleek duidelijk de invloed van deze avond, omdat het bleek dat we onze omgeving weer eens met andere ogen bekijken.

Aan het eind van de avond bleek overduidelijk dat met het materiaal dat Kees voorhanden heeft makkelijk drie avonden gevuld kunnen worden. Wat ons betreft mag Maarn-Maarsbergen Natuurlijk trachten Kees te verleiden hier inderdaad gevolg aan te geven.

Loes en Henk Groeneboer

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »