Zoek

De bijzondere natuurwaarden van de Zanderij

Voor 15 belangstellenden hield dhr Marcus Feijen , ecoloog Utrechts Landschap, een leerzame en mooie presentatie. En op zaterdagmorgen maakten we een wandeling door de Zanderij en wees dhr Feijen ons op de bijzondere natuurwaarden en maakte hij ons duidelijk hoe belangrijk is dit te behouden door een juist natuurbeheer. 

De afgelopen jaren heeft het Recreatieschap het natuurbeheer gedaan in de Zanderij. Het Recreatieschap wordt in 2017 opgeheven en dan neemt het Utrechts Landschap het over. Het Utrechts Landschap heeft in 2015 een inventarisatie onderzoek laten doen en staat te popelen om het natuurbeheer over te nemen. Na goed overleg gaan zij in het najaar 2016 starten met het natuurbeheer.
De noordkant van de Zanderij blijft een open gebied. Hiervoor worden o.a. de jonge bomenopslag verwijderd en worden er geiten geplaatst om nieuwe bomengroei te voorkomen. Veel heide is inmiddels aan de zuidkant verdwenen. Dit wil het Utrechts Landschap op termijn weer gedeeltelijke terug brengen, maar het grootste deel blijft bomen en wilgen begroeid.
We zagen diverse boleten waaronder de berkenboleet, teunisbloem, hazenpootje, veel vossendrollen met veel bessen, er waren weinig (water)vogels, mooie rood bloeiend bekertjesmos, ect.
Het was een interessante lezing en excursie en dit smaakt naar meer.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »